Relacja na żywo

 • od 15.05.2020 09:39

Szczegółowa Agenda Festiwalu/Detailed Festival Agenda

Solidaryzm jako nowy system społeczno-ekonomiczny (Solidarism as a new socio-economic system)

 • Wkład polskiego Kościoła - kapłanów i świeckich - w doświaddczenie tworzące podstawy nauki społecznej Kościoła wyrażonej w encyklikach Papieży z 1891 i 1931 r.
 • Nauka spoleczna Kościoła stała się ideą i metodologią zarazem wspierajaca socjologię i ekonomię
 • Od pokolenia Bojanowskiego, br Chmielowskiego, czy o.Honorata i kolejne roczniki jak np. bl. I.Kłopotowskiego i ks.M. Godlewskeigo, itd, praktykowano na ziemiach polskich publiczne zangażowanie sie na rzecz budowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej w zgodzie z w/w encyklikami i celami nauki społecznej Kościoła.
 • Dzięki doświadzeniu polskiego kapłaństwa i Kościoła - mimo komunizmu - mogły wyrosnąć takie postacie jak Święty Jan Paweł II i Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, czyli kontynuatorzy tamtych postaci.
 • Dependence on a global Ethos in the reality one full of Pathos and often devoid of Logos
 • System failure as a collective guilt
 • Własność Pracownicza jest postulatem na razie w kręgach specjalistycznych
 • Podział majątku i zasobów naturalnych Polski pomiędzy wszystkich jej obywateli. Każdy obywatel powinien otrzymać bon (niezbywalny) dający obywatelom RP prawo do dywidendy za wykorzystanie zasobów narodowych, których cząstki każdy obywatel ma być właścicielem.
 • Postulaty Heinrich Pesch dla praktyki jako współtwórcy solidarzymu społęcznego.
 • Co w obecnej rzeczywistości w Polsce i Europie odbiega od Solidaryzmu?
 •  Jakie rekomendacje praktyczne można zaproponować w procesie wdrażania Solidaryzmu?
 • Czy Unia Europejska posiada cechy Solidarnej organizacji?
 • Wspólnota Narodów Europy jako model Solidaryzmu Społeczno-Gospodarczego
 • Zagrożenie dla Solidaryzmu trendów superpaństwowych w UE
 • Cechy i właściwości Solidaryzmu we Wspólnocie Narodów Europy wg Schumana:
 • Wyciągnijmy ręce do naszych wczorajszych wrogów;
 • Demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale;
 • Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny a nie władczy;
 • Solidarność gospodarcza musi być podstawą budowania relacji gospodarczych;
 • Idea Wspólnoty Europejskiej nie polega na łączeniu krajów w superpaństwo;
 • Duch europejski oznacza świadomość przynależności do kultury chrześcijańskiej;
 • Powinniśmy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki jako usługi dla wspólnego dobra;
 • Polityk ma być człowiekiem zaufania publicznego;
 • Ponad instytucjami kluczowa jest społeczność ludzi i duch solidarności;
 • Polityka europejska nie może być sprzeczna z patriotycznymi ideałami i powinna zachęcać do miłości własnej ojczyzny, co nie może wykluczać szacunku i miłości do innych narodów;
 • Wszyscy jesteśmy - z pewnością niedoskonałymi - narzędziami Opatrzności, które wykorzystują nas do robienia wielkich rzeczy;
 • Wspólnota Narodów Europy jest bezinteresownym darem i troską o każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, a nie egoizmu i biznesu.

6czerwca 2020, sobota, 13.00 – 15.00

Przewodniczący

Dr Egidijus Vereikis, Vice-President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Lithuania

Przedstawiciele Mediów

Prelegenci

Prof. Jan Żaryn, UKSW, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Poland

Dr Jan Mosiński, Członek NSZZ Solidarność, Poseł na Sejm RP

Prof. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski, kierownik Pracowni Socjologii Organizacji i Historii Biznesu w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania

Rajmund Klonowski, Dziennikarz Kuriera Wileńskiego, Społecznik

 

 

Panel 2

Jest organizowany we współpracy z

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Social teaching of the church in the thought of Saint John Paul II, Venerable Servant of God Cardinal Stefan Wyszyński, Pope Leo XIII and Servant of God Robert Schuman and the doctrine of NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" (Nauka społeczna kościoła w myśli świętego Jana Pawła II, Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Leona XIII i Sługi Bożego Roberta Schumana i doktrynie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ

9 maja, sobota, 9.30-11.30

Jaka Europa? 70 lat po Deklaracji Sługi Bożego Roberta Schumana

(What Europe? 70 years after the Declaration of the Servant of God Robert Schuman)

Przewodniczący

Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, John Paul II Catholic University of Lublin

Przedstawiciele Mediów

Redaktor Wojciech Brakowiecki, Radio Lublin

Prelegenci

Zbigniew Krysiak, SGH, profesor SGH, ekonomista, Instytut Myśli Schumana

Tomasz G. Grosse, profesor, UW, socjolog, politolog, ekspert ds. europejskich, Kierownik Zakładu Polityk UE

Michał Gierycz, UKSW; profesor UKSW, politolog, prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Ryszard Czarnecki, Poseł do Parlamentu Europejskiego

16 maja, sobota godz. 9.30-11.30

Soli Deo! Nauczanie Społeczne Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przewodniczący

Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, John Paul II Catholic University of Lublin

Przedstawiciele Mediów

Redaktor Wojciech Brakowiecki, Radio Lublin

Prelegenci

Ks. Dr Marek Wódka, KUL, teolog, socjolog

 

23 maja, sobota, godz. 9.30-11.30

Omnia restaurare in Christo! Nauczanie Społeczne Papieża Leona XIII

Przewodniczący

Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, John Paul II Catholic University of Lublin

Przedstawiciele Mediów

Radio Lublin

Prelegenci

Marek Lewandowski, Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Ks. Prof. Stanisław Fel, profesor KUL, socjolog, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Prof. Michał Michalski, profesor UAM, ekonomista, kulturoznawca, członek Rady Rodziny przy Premierze RP

 

30 maja, sobota, godz. 9.30-11.30

Nie lękajcie się! Nauczanie Społeczne Papieża św. Jana Pawła II

Przewodniczący

Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, John Paul II Catholic University of Lublin

Przedstawiciele Mediów

Redaktor Wojciech Brakowiecki, Radio Lublin

Prelegenci

Dominika Żukowska-Gardzińska, profesor UKSW, teolog kultury, Kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II

Mieczysław Ryba, profesor KUL, historyk, członek Kolegium IPN

Ks. dr hab. Robert Nęcek, prof. UPJPII, teolog, Konsultor ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski

6 czerwca,sobota,godz.11.00-13.00

Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd! Chrześcijanie w życiu społecznym i politycznym

§ Znaczenia chrześcijaństwa w życiu prelegentów i najbliższego ich otoczenia

§ Rola świeckich w życiu społecznym i politycznym

§ Metody docierania z wartościami do różnych środowisk

 • Ograniczenia przeszkody i wrogość w stosunku do chrześcijan postrzegane przez prelegentów w ich środowisku

Przewodniczący

Prof. Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, John Paul II Catholic University of Lublin

Prelegenci

Ks. Prof. Piotr Mazurkiewicz,UKSW, politolog, Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Prof. Przemysław Czarnek, prawnik, KUL, Poseł RP

Aleksander Bobko, profesor, Uniwersytet Rzeszowski, filozof, były Senator i były Wice-minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rafał Patyra, TVP, dziennikarz

Mikołaj Kapusta, Teolog, Youtuber katolicki

Tworzenie Powszechnych Uniwersytetów Nauczania Chrześcijańsko-Społecznegoim. Jana Pawła II i Roberta Schumana

 

31 maja, niedziela, godz. 16.00-18.00

 

Przewodniczący

Prof. Zbigniew Krysiak,

Prelegenci

Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP

Studenci Uniwersytetu Nauki Społecznej Jana Pawła II

Reshaping of the EU into the Community of European Nations according to the Schuman's concept as a challenge after pandemic (Przekształcenie UE we Wspólnotę Narodów Europy wg koncepcji Schumana jako wyzwanie po pandemii)

 • The source of the EU's problems is its detachment from the problems of its citizens
 • The European Union interferes excessively with business of the Member States
 • Centralist tendencies in the EU destroy the idea of community
 • The European Union should return to the Community of European Nations
 • Schuman's Five Principles: solidarity, patriotism, freedom, diversity, and Christianity
 • The principles of subsidiarity and subsidiarity should be the basis of the European Community
 • Legal documents of the Community Institutions should comply with Schuman's principles
 • Introducing a 'red card' for the Commission and the EP if they fall outside their competence
 • The rules for filling positions in the European Commission are undemocratic
 • There is a big disproportion between the staff of people from Western and Eastern Europe
 • A coalition of the Three Seas countries should be formed to change this situation
 • The staffing structure should be in proportion to the population of European Nations
 • Proposed changes in rules and recruitment processes at EPSO

May 23-24,Saturday-Sunday,10.30 am -12.30 am

Debate on the Future of Europe:

Where the European Community came from and where it is going to?

Przewodniczący/Chairman

Prof. Zbigniew Krysiak, Institute of Schuman’s Thought, Poland

Przedstawiciele Mediów/ Journalists

David Kennedy, TVP,Polish Public Televison, Poland In, TVP

Aleksander Wierzejski, TV Republika

Prelegenci/ Panelists

Prof. Stanisław Gebhardt, Associate of Robert Schuman, Poland

Dr Egidijus Vereikis, Vice-President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Lithuania

Johannes de Jong, Director of The Sallux, Netherlands

Dr Jacek Saryusz-Wolski, Member of the European Parlament, Poland

May 30,Saturday,10.00 am -12.00 am

Reshaping of the EU into the Community of European Nations according to the Schuman's concept as a challenge after pandemic (Przekształcenie UE we Wspólnotę Narodów Europy wg koncepcji Schumana jako wyzwanie po pandemii)

Chairman/Przewodniczący

Dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris, Poland

Journalists/Przedstawiciele Mediów

David Kennedy, TVP,Polish Public Televison, Poland In, TVP

Aleksander Wierzejski, TV Republika

Panelists/Prelegenci

Prof. Chantal Delsol, University of Paris-Est Marne-la-Valee, France

Prof. Jose Miguel Serrano Ruiz-Calderon, Professor of Philosophy of Law at the University Complutense in Madrid

Mrs. Miriam Lexmann,


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.